PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1124
91 51 3 150 083-6    PL-PKPC

201Eh-1124 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.10.1992ZNTK Lubań
R221.08.1996ZNTK Lubań
R306.03.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R405.04.2019Olkol Oleśnica