PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1123
91 51 3 150 084-4    PL-PKPC

201Eh-1123 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R326.04.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R425.02.2019Olkol Oleśnica