PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1122
91 51 3 150 085-1    PL-PKPC

201Eh-1122 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R413.06.2005ZNTKiM Gdańsk
P4/1 R531.07.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R617.12.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz