PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1121
91 51 3 150 086-9    PL-PKPC

201Eh-1121 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R108.07.1994ZNLE Gliwice
R214.10.2003ZNTK Poznań
P4/1 R330.09.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz