PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1120
91 51 3 150 087-7    PL-PKPC

201Eh-1120 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.02.1992ZNLE Gliwice
R202.09.1996ZNTK Lubań
R301.10.2001ZNTK Oleśnica
R417.04.2008ZNTK Oleśnica
P4/1 R530.12.2014CT Zachodni / CTU Szczecin