PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1119
91 51 3 150 088-5    PL-PKPC

201Eh-1119 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.06.2003ZNTK Poznań
R426.05.2010CT Kujawski / CT Bydgoszcz
P4/2 R530.04.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice