PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1118
91 51 3 150 014-1    PL-PKPC

201Eh-1118 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R221.03.1997ZNLE Gliwice
R328.12.2005ZNLE Gliwice
P4/1 R428.02.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.