PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1117
91 51 3 150 089-3    PL-PKPC

201Eh-1117 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R231.05.1995ZNTK Oleśnica
R301.02.2005ZNLE Gliwice
P4/1 R426.06.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.