PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1116
91 51 3 150 090-1    PL-PKPC

201Eh-1116 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R220.10.2004ZNTK Poznań
P4/1 R330.05.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.