PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1115
91 51 3 150 091-9    PL-PKPC

201Eh-1115 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.12.2000ZNTKiM Gdańsk
R429.12.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 R523.05.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz