PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1114
91 51 3 150 092-7    PL-PKPC

201Eh-1114 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R307.09.2004ZNTK Oleśnica
P4/1 R420.06.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R509.11.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz