PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1113
91 51 3 150 093-5    PL-PKPC

201Eh-1113 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R322.09.1998ZNTK Oleśnica
R423.12.2003ZNTK Poznań
R530.09.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R627.09.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz