PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1112
91 51 3 150 094-3    PL-PKPC

201Eh-1112 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R105.02.1993ZNLE Gliwice
R224.11.1995ZNTK Oleśnica
R322.12.2000ZNTKiM Gdańsk
R426.09.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 R522.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.