PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1111
91 51 3 150 095-0    PL-PKPC

201Eh-1111 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R315.05.2000ZNTK Oleśnica
R412.12.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 R530.05.2014PKP CARGO TABOR Karsznice