PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1110
91 51 3 150 096-8    PL-PKPC

201Eh-1110 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R324.11.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R427.11.2015CT Zachodni / CTU Szczecin