PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1109
91 51 3 150 097-6    PL-PKPC

201Eh-1109 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R104.08.1992ZNLE Gliwice
R210.01.1996ZNTK Oleśnica
R328.12.1999ZNLE Gliwice
R412.09.2005ZNTKiM Gdańsk
P4/1 R528.07.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz