PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1108
91 51 3 150 098-4    PL-PKPC

201Eh-1108 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R315.02.1999ZNLE Gliwice
R416.12.2003ZNTK Poznań
R529.10.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R607.02.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.