PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1107
91 51 3 150 099-2    PL-PKPC

201Eh-1107 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R229.09.1998ZNTK Oleśnica
R315.10.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R431.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice