PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1106
91 51 3 150 100-8    PL-PKPC

201Eh-1106 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R108.07.1993ZNLE Gliwice
R231.05.2005ZNTKiM Gdańsk
P4/1 R331.01.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R425.05.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz