PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1104
91 51 3 150 101-6    PL-PKPC

201Eh-1104 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R229.09.2001ZNTK Poznań
R302.11.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R428.02.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.