PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1103
91 51 3 150 102-4    PL-PKPC

201Eh-1103 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R315.12.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R431.10.2015CT Zachodni / CTU Szczecin