PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1102
91 51 3 150 103-2    PL-PKPC

201Eh-1102 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R112.08.1993ZNTK Lubań
R2     03.1999ZNTK Mińsk Maz.
R315.05.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R422.02.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz