PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1101
91 51 3 150 104-0    PL-PKPC

201Eh-1101 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R410.11.2006CM Szczecin
P4/1 R522.08.2014PKP CARGO TABOR Karsznice