PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1100
91 51 3 150 105-7    PL-PKPC

201Eh-1100 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.12.1998ZNTK Oleśnica
R406.07.2004ZNTK Poznań
R530.11.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R631.12.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice