PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1099
91 51 3 150 106-5    PL-PKPC

201Eh-1099 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R426.07.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R525.05.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.