PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1098
91 51 3 150 107-3    PL-PKPC

201Eh-1098 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R302.03.2005ZNLE Gliwice
P4/1 R419.05.2014PKP CARGO TABOR Karsznice