PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1097
91 51 3 150 108-1    PL-PKPC

201Eh-1097 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R329.03.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R415.07.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.