PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1094
91 51 3 150 111-5    PL-PKPC

201Eh-1094 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R331.08.2004ZNTK Poznań
R424.02.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R521.10.2017CT Zachodni / CTU Szczecin