PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1093
91 51 3 150 112-3    PL-PKPC

201Eh-1093 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R320.02.2003ZNTK Poznań
R431.08.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R528.12.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.