PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1092
91 51 3 150 113-1    PL-PKPC

201Eh-1092 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R229.02.1996ZNLE Gliwice
R321.03.2002ZNTK Oleśnica
R427.06.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R520.11.2018CT Zachodni / CTU Szczecin