PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1091
91 51 3 150 114-9    PL-PKPC

201Eh-1091 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R125.08.1994ZNTK Lubań
R231.03.1998ZNTK Lubań
R328.02.2004ZNTK Poznań
P4/1 R424.06.2014PKP CARGO TABOR Karsznice