PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1090
91 51 3 150 115-6    PL-PKPC

201Eh-1090 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R230.09.2004ZNTK Poznań
P4/1 R331.08.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R419.01.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz