PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1089
91 51 3 150 116-4    PL-PKPC

201Eh-1089 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R328.02.2004ZNTK Poznań
P4/1 R430.04.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.