PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1088
91 51 3 150 117-2    PL-PKPC

201Eh-1088 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.05.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R619.10.2018CT Zachodni / CTU Szczecin