PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1087
91 51 3 150 118-0    PL-PKPC

201Eh-1087 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R321.02.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 R430.04.2014PKP CARGO TABOR Karsznice