PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1086
91 51 3 150 119-8    PL-PKPC

201Eh-1086 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.06.2003ZNTK Poznań
P4/1 R430.04.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R531.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.