PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1085
91 51 3 150 120-6    PL-PKPC

201Eh-1085 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R305.12.2003ZNLE Gliwice
R411.12.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R521.12.2018Olkol Oleśnica