PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1084
91 51 3 150 121-4    PL-PKPC

201Eh-1084 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R305.02.2002ZNLE Gliwice
R408.05.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R512.05.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.