PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1083
91 51 3 150 122-2    PL-PKPC

201Eh-1083 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R324.06.2005ZNLE Gliwice
P4/1 R414.11.2014CT Zachodni / CTU Szczecin