PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1082
91 51 3 150 123-0    PL-PKPC

201Eh-1082 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R124.03.1994ZNTK Oleśnica
R229.06.2000ZNTK Oleśnica
R331.07.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R430.06.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz