PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1081
91 51 3 150 124-8    PL-PKPC

201Eh-1081 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R328.07.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 R407.03.2014PKP CARGO TABOR Karsznice