PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-108
91 51 3 150 001-8    PL-PKPC

201E-109 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.01.1996ZNLE Gliwice
1R112.10.2005ZNLE Gliwice
P4/1 1R215.02.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.