PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1079
91 51 3 150 126-3    PL-PKPC

201Eh-1079 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R304.12.2000ZNLE Gliwice
R426.08.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R521.05.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.