PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1078
91 51 3 150 127-1    PL-PKPC

201Eh-1078 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R222.10.1999ZNLE Gliwice
R302.10.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R431.03.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.