PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1076
91 51 3 150 129-7    PL-PKPC

201Eh-1076 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R109.12.1993ZNTK Lubań
R316.09.2004ZNTK Poznań
P4/2 R412.02.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz