PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1075
91 51 3 150 130-5    PL-PKPC

201Eh-1075 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R229.04.1996ZNLE Gliwice
R308.03.2002ZNTK Oleśnica
R423.10.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R530.10.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz