PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1074
91 51 3 150 131-3    PL-PKPC

201Eh-1074 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.07.2000ZNTK Oleśnica
R?17.02.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R?29.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice