PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1073
91 51 3 150 132-1    PL-PKPC

201Eh-1073 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R323.11.2001ZNLE Gliwice
R418.12.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R530.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice