PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1072
91 51 3 150 133-9    PL-PKPC

201Eh-1072 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R3     07.2004ZNTK Poznań
P4/2 R427.02.2015CT Zachodni / CTU Szczecin