PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1070
91 51 3 150 134-7    PL-PKPC

201Eh-1070 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R224.10.2001ZNTK Oleśnica
R322.01.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R423.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice